Selectează o Pagină

Titlul proiectului:

Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al calității – Tîrgu Mureș

Denumirea beneficiarului Municipiul Tîrgu Mureş

Codul proiectului 119702

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea calității serviciilor publice furnizate de către Primăria Municipiului Tîrgu Mureș cetățenilor prin îmbunătățirea sistemului de management al calității și performanței în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Obiectivul general al proiectului:
1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale din cadrul municipiului Tîrgu Mureș cu 20%, prin introducerea unui sistem unitar de management: ISO 9001:2015-Managementul calității.
2.  Creșterea calității serviciilor publice cu 20%, prin instruirea unui număr de 102 angajați cu funcții de conducere din cadrul municipiului Tîrgu Mureș în domeniul managementului calității.
3.    Consolidarea sistemului de management al calității la nivelul municipiului Tîrgu Mureș cu cel puțin 20% – organizare 1 Conferință privind managementul calității în administrația publică.

Rezultate previzionate:
Rezultat program 2 – Sistem de management al performanţei si calității corelat cu Planul de acțiune în etape implementat în administraţia publică locală- Rezultat de proiect 1 – Introducere 1 Sistem unitar de management, respectiv: ISO 9001:2015 Managementul calității.
Rezultat program 5: Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific-Rezultat proiect 2–  Personal angajat certificat la finalizarea cursurilor în domeniul managementului calității: 102 persoane.
Rezultat program 5: Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific-Rezultat proiect 3 – Organizare 1 Conferință privind managementul calității în administrația publică.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt următoarele: Rezultat de proiect 1 –Introducere 1 Sistem unitar de management, respectiv: ISO 9001:2015 Managementul calității;
Rezultat de proiect 2 – Personal angajat certificat la finalizarea cursurilor în domeniul, managementului calității: 102 persoane;
Rezultat de proiect 3 – Organizare 1 Conferință privind managementul calității în administrația publică.

Valoarea totală a proiectului 340.428, 20 lei din care: Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 289.363,97 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 44.255,67 lei; Cofinanţarea eligibilă a Municipiului Tîrgu Mureş 6.808,56 lei.

Data începerii: 18.06.2018, Data finalizării proiectului: 18.10.2019

Proiect Cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capaciate Administrativă 2014 – 2020!

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web