Selectează o Pagină

Comunicat de presă

Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al calității-Tîrgu Mureș

Municipiul Târgu Mures, în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului „Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al calității – Tîrgu Mureș”, proiect finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 : Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Managementul calității în administrația publică locală-exemple de bune practici

Municipiul Târgu Mureș a organizat la data de  27 septembrie 2019, conferința cu tema: „Managementul calității în administrația publică locală-exemple de bune practici”  din cadrul proiectului ,,Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al calității-Târgu Mureș”, cod SMIS 119702, SIPOCA 462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.